Andelsbolig.nu

Rådgivning til andelsboligkøbere og foreninger

Andelsbolig Rådgivning

Andelsbolig køber:

Vejledning og sparring tilbydes billigt til private, som ønsker at købe en andelsbolig.

Jeg har over 40 års erfaring i banksektoren fra Danske Bank og Banknordik. Siden 2002 har jeg arbejdet med stiftelser af andelsboligforeninger samt finansiering.

Derudover har jeg rådgivet bankers privatrådgivere med særlige spørgsmål til andelsværdi, renteswaps, byfornyelse og indekslån i foreningernes regnskaber.

Min uddannelsesmæssige baggrund inden for bankverdenen er desuden suppleret med en uddannelse som ejendomsmægler.

Mine stærke kompetencer er gennemgang af salgsopstilling, renteswaps og ansættelse af andelsværdien. Er andelsværdiens størrelse relevant ud fra den vurdering, der ligger til grund for ansættelsen.

Andelsboligforeninger:

Er der mulighed for andelsboligforeningen for at omlægge realkreditlån, så boligafgiften kan falde ? Se linked-in, hvor min uddannelse og mine kompetancer er beskrevet.

Desuden kan jeg tilbyde vejledning og sparring til andelsboligforeninger, typisk til optimering af foreningens realkreditlån og banklån, eller forslag til finansiering af projekter.

Alle mine priser er meget rimelige.