Andelsbolig.nu

Rådgivning til andelsboligkøbere og foreninger

Andelsbolig Rådgivning

Andelsbolig køber:

Vejledning og sparring tilbydes billigt til private, som ønsker at købe en andelsbolig.

Jeg har over 40 års erfaring i banksektoren fra Danske Bank og Banknordik. Siden 2002 har jeg arbejdet med stiftelser af andelsboligforeninger samt finansiering.

Derudover har jeg rådgivet bankers privatrådgivere med særlige spørgsmål til andelsværdi, renteswaps, byfornyelse og indekslån i foreningernes regnskaber.

Min uddannelsesmæssige baggrund inden for bankverdenen er desuden suppleret med en uddannelse som ejendomsmægler.

Mine stærke kompetencer er gennemgang af salgsopstilling, byfornyelseslån, renteswaps og ansættelse af andelsværdien. Er andelsværdiens størrelse relevant ud fra den vurdering, der ligger til grund for ansættelsen ? ofte er den ikke.

Andelsboligforeninger:

Er der mulighed for andelsboligforeningen for at omlægge realkreditlån, så boligafgiften kan falde ? Se linked-in, hvor min uddannelse og mine kompetancer er beskrevet.

Hvis andelshaverne betaler forskellig boligafgift pr. kvm, så kan jeg udarbejde forslag til ensretning af boligafgiften, et forslag der tilpasses den enkelte andelsboligforening.

Desuden kan jeg tilbyde vejledning og sparring til andelsboligforeninger, typisk til optimering af foreningens realkreditlån og banklån, eller forslag til finansiering af projekter.

Hvis foreningens ejendom trænger til et nyt tag, så kan der være mulighed for at sælge tagarealet og få et nyt tag og ofte forbedringer eller vedligeholdelse på ejendommen. I københavnsområdet er første møde gratis. På første møde afklares det om foreningen bør gå videre med salg af tagarealet.

Alle mine priser er meget rimelige.