Andelsbolig.nu

Rådgivning til andelsboligkøbere og foreninger

Udligning og ensretning af boligafgift

Har foreningen brug for oplæg til at ensrette boligafgiften.

  • Gennemgang af nuværende boligafgift og fastlæggelse af årsag til forskellig boligafgift for de enkelte andelshavere.
  • Udarbejde forslag til ensretning af boligafgiften, et forslag der passer netop til din forening.
  • Gennemgå udligningsforslaget på generalforsamling, så andelshaverne forstår hvorfor boligafgiften skal udlignes, så alle betaler det samme pr. kvadratmeter.
  • Honorering på timebasis til kr. 600 pr. time.